NIKÉ INVESTING

Investujte a bydlete pod Ještědem

Jsme rodinná investiční firma zaměřená na investice do nemovitostí v Libereckém kraji.

Cíleně vyhledáváme pozemky, domy, chalupy, které potřebují kultivaci, rekonstrukci nebo jen změnu záměru využití. To, co pro jednotlivého kupce představuje potíž, je pro nás potenciál čekající na využití.

Každou nemovitost posuzujeme pečlivě z hlediska lokality, ve které se nachází, vztahů, do kterých zapadá a také z pohledu jejího možného užitečného uplatnění jak pro investory a nové majitele z řad veřejnosti.

Aktuální emise společnosti NIKÉ Radčice s.r.o.

Základní informace o emisi

Název emitenta:

NIKÉ Radčice s.r.o., sídlo: Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 170 95 921, zapsaná v Obchodním rejstříku spis zn. C 48770 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Název dluhopisu:

NikéRadčice06-2022CZK.

Označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování:

ISIN: CZ0003541104

Počet kusů dluhopisů a jejich číselné označení:

484 ks, každý dluhopis nese číselné označení číselné řady od 0001 do 484.

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka:

50.000 CZK, minimální počet nákupu dluhopisů je 2, platí výjimka pro agenta pro zajištění, který nakoupí pouze 1 dluhopis a také pro případ, že při nákupu dluhopisů už budoucímu majiteli dluhopisů není k dispozici minimální počet dluhopisů stanoven pro jeden nákup.

Objem emise dluhopisů:

24.200.000 CZK.

Emisní kurz dluhopisu (EK):

100 % ze jmenovité hodnoty dluhopisu plus alikvotní úrokový výnos (AUV).

Datum emise dluhopisů:

01.06.2022 od 9:00 SEČ (na dřívější žádosti se nepřihlíží).

Lhůta pro upisování emise dluhopisů:

od 01.06.2022 do 01.12.2022.

Účel použití prostředků získaných vydáním emise dluhopisů:

Cílem vydání dluhopisů je získání finančních prostředků emitentem, společnost NIKÉ Radčice s.r.o., sídlo: Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Česká republika, IČO: 170 95 921, zapsaná v Obchodním rejstříku spis zn. C 48770 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který použije prostředky na nákup nemovitosti, budovy mateřské školky v obci Radčice. Uvedená nemovitost bude přebudována na bytový dům. Část prostředků může sloužit k financování a refinancování provozních potřeb a nákladů souvisejících s činností emitenta nebo jeho majetkově a personálně propojených společností. Více o projektu zde. Pro ještě více informací o projektu klikněte na http://nikeradcice.cz/.

Způsob určení výnosu dluhopisů:

Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8 % p. a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu do doby splacení dluhopisu. Úrokový výnos bude počítán způsobem: 180 / 360. Emitent bude vycházet z fikce, že každý kalendářní měsíc má 30 dní, nebude se tedy přihlížet na skutečný počet dní. Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasné splatnosti ve smyslu emisních podmínek. V případě předčasného splacení dluhopisu je výnos dluhopisu určen jako rozdíl mezi částí jmenovité hodnoty předčasně splaceného dluhopisu vypočtenou v souladu s těmito emisními podmínkami a emisním kurzem dluhopisu.

Termíny a způsob výplaty výnosu a určení platebního místa:

Dva krát do roka, a to dne 01.06. a 01.12. běžného roku a při splatnosti dne 01.12.2024. Výnos bude vyplacen bankovním převodem na bankovní účet majitele uvedený v seznamu majitelů dluhopisů vedeného emitentem k datu výplaty úrokového výnosu. Pokud den výplaty úrokového výnosu bude státním svátkem nebo dnem pracovního klidu v České republice, pak úrokový výnos bude emitentem zaslán na účet majitele dluhopisu nejbližší následující pracovní den.

Den splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisů:

01.12.2024

Uzavření smluvní dokumentace

Postup

Emisní podmínky a smlouva o úpisu

Emisní podmínkySmlouva - VZOR

Výpočet aktuálního úrokového výnosu

Kalkulačka

Kontaktuje nás

V případě, že máte dotaz, neváhejte nás kontaktovat.